Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem w formie filmów ilustrujących wykorzystanie aplikacji „Przyjazny Plan”. Dla części, kluczowych kroków dodatkowo została opracowana instrukcja w formie dokumentu PDF.

Przewodnik zawiera opis następujących czynności:

  1. Użytkownicy
  2. Aktywności
  3. Szablony
  4. Plan
  5. Instalacja

Dodawanie nowego użytkownika

Dodawanie nowego użytkownika (PDF)

 

Edycja użytkownika

Edycja użytkownika (jego ustawień)

 

Wybór użytkownika

 

Zmiana dźwięku timera


Dodawanie nowej aktywności

Dodawanie nowej aktywności (zwykłej i z planem)

Edycja aktywności

Edycja aktywności (zwykłej i z planem)

 

Usuwanie aktywności

Tworzenie szablonu planu

 

Edycja szablonu planu

Edycja szablonu planu

 

Usuwanie szablonu planu

 

Dodawanie wybranych aktywności z różnych planów

 

Zarządzanie aktualnym planem użytkownika

Tworzenie i modyfikacja aktualnego planu

 

Odinstalowywanie aplikacji

Odinstalowywanie aplikacji