W wyniku realizacji projektu powstały trzy częściowo niezależne aplikacje. Konieczność ich wydzielenia była podyktowana wymaganiami odporności i działania także poza ośrodkiem, np. w domu. Dla dziecka przeznaczona jest aplikacja Przyjazny Plan, która wyświetla i wspomaga realizację planów aktywności. Do tworzenia i modyfikacji planów terapeuta używa aplikacji Przyjazny Plan Menedżer. Dodatkowo powstała aplikacja przeznaczona na komputer, która ma ułatwiać zarządzanie i dystrybuowania planami aktywności pomiędzy tabletami.

Zarówno Przyjazny Plan jak i Przyjazny Plan Menedżer mogą zostać pobrane bezpośrednio na tablet za pomocą sklepu Google Play. Projekt jest realizowany zgodnie z ideą Otwartego Oprogramowania (Open Source), a wytworzone aplikacje są dostępne nieodpłatnie.

Pobierz aplikacje ze sklepu Google Play:

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji i użytkowania obu aplikacji znajdują się w instrukcji.

Instalacja ręczna

TYLKO w przypadku, gdy nie jest możliwa instalacja aplikacji za pośrednictwem sklepu Google Play, pliki aplikacji należy pobrać na table z poniższych odnośników i postępować zgodnie z instrukcją.