W sprawach związanych z rozwojem aplikacji

Koordynator prac deweloperskich: Mikołaj Lewandowski, autyzmpgproject@gmail.com

Opiekun projektu ze strony PG: dr inż. Agnieszka Landowska, nailie@eti.pg.gda.pl

Opiekun techniczny projektu ze strony PG: dr inż. Michał Wróbel, wrobel@eti.pg.gda.pl

Koordynatorzy merytorycznie ze strony IWRD: iwrd.pl

W sprawach związanych z innymi projektami

e-bransoletka: Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, mjedrzej@eti.pg.gda.pl

Automatyczny pomiar postępów terapii: dr inż. Agnieszka Landowska, nailie@eti.pg.gda.pl, autmon.eti.pg.gda.pl