Osoby zaangażowane w projekt:

 • Mikołaj Lewandowski
 • Małgorzata Solecka
 • Marta Czarnowska
 • Łukasz Jarząbek
 • Wojciech Żółtowski
 • Jeżyna Domańska
 • Magdalena Foks
 • Wojciech Nadurski
 • Mateusz Nojek
 • Klaudia Jedowska
 • Aleksandra Damnic
 • Joanna Giczela
 • Anna Frahs
 • Paweł Birgiel

 

 Osoby, które ukończyły prace:

 • Michał Smiatacz, Aplikacje Plany Aktywności, opracowanie, ewaluacja i wdrożenie (II.2014 – X.2015)
 • Paulina Barczyńska, aplikacje Emocje (VI.2014 – X.2015)
 • Krzysztof Balcerowski, Aplikacje Plany Aktywności, 1-sza wersji aplikacji (II.2014 – I.2015)
 • Damian Tykałowski, Aplikacje Plany Aktywności, 1-sza wersji aplikacji (II.2014 – I.2015)
 • Mateusz Truszczyński, Aplikacje Plany Aktywności, 1-sza wersji aplikacji (jeden semestr, II.2014 – VI.2014)
Politechnika Gdańska:

 • dr inż. Agnieszka Landowska, opiekun projektu ze strony PG
 • dr inż. Michał Wróbel, opiekun techniczny projektu ze strony PG
 

Koordynatorzy projektu ze strony IWRD:

 • dr Anna Budzińska
 • mgr Iwona Ruta-Sominka