Automatyczny pomiar postępów terapii

  • współpraca z firmą HARIMATA oraz fundacją HIPOTERAPIA
  • celem jest opracowanie metody automatycznego pomiaru postępów terapii
  • pomiary oparte o wzorce behawioralne korzystania z aplikacji i tabletu
  • pomiary będą wbudowane w dedykowane gry edukacyjne
  • wspomaganie terapeutów – uzupełnienie i być może częściowe zastąpienie arkuszy obserwacyjnych (pracochłonne, obszerne i subiektywne – wymagają superwizji)

Więcej informacji na stronie projektu: autmon.eti.pg.gda.pl

Zakończone projekty

Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem

  • efektywność terapii dzieci z autyzmem jest uzależniona od interakcji pomiędzy terapeutą, a chorym dzieckiem
  • wprowadzenie optoelektronicznych metod wsparcia (e-bransoletka wizualizujące emocje) ułatwiłoby nawiązanie wzajemnych interakcji pomiędzy terapeutą a dzieckiem
  • pomiarowe metody optoelektroniczne zostaną wykorzystane do obiektywnego określenia stanu emocjonalnego badanej osoby.