Opracowana i wdrożona w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku została wersja pierwsza aplikacji.