Opracowana i wdrożona w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku została wersja pierwsza aplikacji.

Obecnie trwają starania o pozyskanie licencji na Android Plus do Unity.