Opracowana i wdrożona w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku została wersja pierwsza aplikacji.

Obecnie, w ramach projektu inżynierskiego, przygotowywana jest druga wersja aplikacji.