Opracowana i wdrożona w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku została wersja 1.1 aplikacji.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego wydania.

Dokładne informacje można znaleźć na repozytorium projektu: https://github.com/autyzm-pg/mroza