Dobrze byłoby przyjąć jakiś plan działania. Można rozwijać plany małymi przyrostami. Na pierwszy ogień najpilniejsze wydają się być backupy.

Dobrze byłoby przyjąć jakiś plan działania. Można rozwijać plany małymi przyrostami. Na pierwszy ogień najpilniejsze wydają się być backupy.

Wydaje mi się, że trzy kwestie są najpilniejsze: backupy, testy jednostowe i internacjonalizacja. Nad backupami zacząłem już myśleć, jak czas pozwoli to w przyszłym tygodniu wrzucę prototyp.

Wydaje mi się, że trzy kwestie są najpilniejsze: backupy, testy jednostowe i internacjonalizacja. Nad backupami zacząłem już myśleć, jak czas pozwoli to w przyszłym tygodniu wrzucę prototyp.

Zacząłem pisanie testów do Planów - więcej o tym w innym temacie: http://autyzm.eti.pg.gda.pl/forum/index.php?u=/topic/8/testy-automatyczne#post-26

Moja propozycja na podstawie ostatnich doświadczeń:
1) Poprawienie bugów w Managerze (bindowanie metod z widokiem)
2) Implementacja testów interfejsu oraz utilsów do testów i ich sukcesywna rozbudowa
3) Przy okazji implementacji testów i utilsów wstępne uporządkowanie sprawy z bazą danych (np. opakowanie niskopoziomowych metod, uporządkowanie dostępnych operacji i nazewnictwa)
4) Równolegle możemy pracować nad backupem - na jakim etapie są obecnie prace? Możemy spróbować rozwinąć tę kwestię (np. w postaci narzędzia do robienia backupu na komputer) w ramach hackatonu, o którym pisaliśmy w innym poście.

Kiedy będziemy mieli już względne pokrycie testami, można zacząć pracę nad głębszym refactorem, i wyciągnięciem stringów do tłumaczeń, a następnie ruszyć z rozwojem kolejnych featurów aplikacji smile

Zacząłem pisanie testów do Planów - więcej o tym w innym temacie: http://autyzm.eti.pg.gda.pl/forum/index.php?u=/topic/8/testy-automatyczne#post-26 Moja propozycja na podstawie ostatnich doświadczeń: 1) Poprawienie bugów w Managerze (bindowanie metod z widokiem) 2) Implementacja testów interfejsu oraz utilsów do testów i ich sukcesywna rozbudowa 3) Przy okazji implementacji testów i utilsów wstępne uporządkowanie sprawy z bazą danych (np. opakowanie niskopoziomowych metod, uporządkowanie dostępnych operacji i nazewnictwa) 4) Równolegle możemy pracować nad backupem - na jakim etapie są obecnie prace? Możemy spróbować rozwinąć tę kwestię (np. w postaci narzędzia do robienia backupu na komputer) w ramach hackatonu, o którym pisaliśmy w innym poście. Kiedy będziemy mieli już względne pokrycie testami, można zacząć pracę nad głębszym refactorem, i wyciągnięciem stringów do tłumaczeń, a następnie ruszyć z rozwojem kolejnych featurów aplikacji :)
217
views
2
replies
3
followers
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft