W obecnym momencie dane na wykresie z danej tabelki wyświetlane są na wykresie w dniu, w którym tabelka została zakończona. Czy jest to oczekiwane zachowanie?

Pojawiają się w związku z tym takie wątpliwości:

  • jeżeli jest okres obecny, to w momencie zakończenia tabelki z przeszłego okresu dane pojawią się w dniu zakończenia, a nie w przeszłym okresie. To samo będzie z przyszłym okresem.
  • jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że będą dwie tabelki dla jednego programu (To może się zdarzyć szczególnie w trakcie testów aplikacji) i dane zostaną zebrane i zakończone do nich jednego dnia, to zostanie wtedy na wykresie wyświetlona tylko jedna tabelka

Czy dzień zakończenia tabelki, jest dobrą datą i dopiero wtedy powinno być zaznaczone jej podsumowanie na wykresie? Czy może dobrze byłoby móc ustawić datę, w której tabelka powinna wyświetlić się na wykresie? Czy może powinno to być zawsze w ostatnim dniu okresu?

W obecnym momencie dane na wykresie z danej tabelki wyświetlane są na wykresie w dniu, w którym tabelka została zakończona. Czy jest to oczekiwane zachowanie? Pojawiają się w związku z tym takie wątpliwości: - jeżeli jest okres obecny, to w momencie zakończenia tabelki z przeszłego okresu dane pojawią się w dniu zakończenia, a nie w przeszłym okresie. To samo będzie z przyszłym okresem. - jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że będą dwie tabelki dla jednego programu (To może się zdarzyć szczególnie w trakcie testów aplikacji) i dane zostaną zebrane i zakończone do nich jednego dnia, to zostanie wtedy na wykresie wyświetlona tylko jedna tabelka Czy dzień zakończenia tabelki, jest dobrą datą i dopiero wtedy powinno być zaznaczone jej podsumowanie na wykresie? Czy może dobrze byłoby móc ustawić datę, w której tabelka powinna wyświetlić się na wykresie? Czy może powinno to być zawsze w ostatnim dniu okresu?
88
views
0
replies
1
followers
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft